Tag: OOB

Wat zijn organisaties van openbaar belang (OOB)?

Organisaties van openbaar belang zijn organisaties die vallen onder de OOB-definitie behorende bij de Wet Toezicht Accountantsorganisaties en/of artikel 2:398 lid 7 BW. Voor OOB’s gelden specifieke voorschriften met betrekking tot wettelijke controles, het instellen van een auditcomissie en het niet van toepassing zijn van vrijstellingen. Definitie Organisaties van openbaar

Lees verder