Tag: Directe opdracht

Attestopdrachten en directe opdrachten

Accountants kunnen over meer dan enkel historische financiële informatie zekerheid geven. Bij het geven van zekerheid over informatie anders dan historische financiële informatie, zijn de bijbehorende opdrachten te verdelen in attestopdrachten en directe opdrachten. Omdat dit in de praktijk vragen oplevert, behandelt dit artikel de attestopdrachten en de directe opdrachten.

Lees verder