Tag: Deposito

Liquide middelen in de jaarrekening

In dit artikel behandelen we de waardering, presentatie en toelichting van liquide middelen in de jaarrekening. Definitie liquide middelen: liquide middelen zijn kasmiddelen, tegoeden op bank- en girorekeningen, wissels en cheques. Waardering liquide middelen Liquide middelen worden in beginsel gewaardeerd tegen de nominale waarde. Wanneer liquide middelen niet ter vrij

Lees verder