Tag: Decharge RvC

Decharge verlenen aan bestuurders en commissarissen

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt als separaat agendapunt vaak decharge verleend aan bestuurders en commissarissen. In dit artikel gaan we nader in op het verlenen van decharge. Wat is decharge verlenen? Met het verlenen van decharge wordt aan bestuurders en commissarissen kwijting verleend voor het gevoerde beleid. Degene

Lees verder