Thema van de maand: Jaarrekeningen opstellen, vaststellen en deponeren.

Tag: controleverklaring

Welke soorten controleverklaringen zijn er?

Er zijn vier soorten controleverklaringen: De goedkeurende controleverklaring; De controleverklaring met beperking; De controleverklaring met oordeelonthouding; De afkeurende controleverklaring. De goedkeurende controleverklaring De goedkeurende controleverklaring wordt afgegeven wanneer de accountant voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen en de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Een toelichtende of aanvullende paragraaf behoort

Lees verder

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van een overzicht met historische financiële informatie (bijvoorbeeld een jaarrekening) als afgegeven door een RA of een AA. Er bestaan drie soorten accountantsverklaringen: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring. Bij de samenstellingsverklaring wordt geen zekerheid verschaft, bij een beoordelingsverklaring een beperkte

Lees verder